Page 12 - REVISTA MATINF Nr. 5
P. 12

O metod˘a pentru a demonstra unele inegalit˘ati
                                             ,      Daniel V˘acaru  1        ˆ
        In acest articol vom prezenta trei exemple de demonstrat , ie a unor inegalit˘at , i ˆın mai multe
      variabile folosind urm˘atoarea metod˘a: consider˘am o funct , ie ˆıntr-o variabil˘a, fixˆand celelalte
      variabile, s , i utiliz˘am propriet˘at , ile acesteia.

        Maiˆıntˆai, vom rezolva o problem˘a ap˘arut˘a pe site-ul specializat de matematic˘a www.ssmrmh.ro:
        Fie x, y, z ∈ [−1,1]. Ar˘atat ,i c˘a

                          xy + yz + zx ≥ −1


                                             Nguyen Viet Hung

        S˘a consider˘am f (y,z) : [−1, 1] → R, f (y,z) (x) = (y + z) · x + yz, y, z ∈ [−1, 1].

        S˘a analiz˘am cazurile posibile:

        I)Dac˘a y + z > 0, atunci f (y,z) este (strict) cresc˘atoare, s , i f (y,z) (x) ≥ f (y,z) (−1) = yz − y − z.
      Pentru a ar˘ata c˘a yz − y − z ≥ −1, este suficient s˘a prob˘am c˘a yz − y − z + 1 ≥ 0 ⇔
      (y − 1) · (z − 1) ≥ 0, fapt implicat de inegalit˘at , ile y, z ≤ 1.

        II) Dac˘a y + z < 0, atunci f (y,z) este descresc˘atoare s , i f (y,z) (x) ≥ f (y,z) (1) = yz + y + z.
      Pentru a ar˘ata c˘a yz+y+z ≥ −1, ajunge s˘a prob˘am c˘a yz+y+z+1 ≥ 0 ⇔ (y + 1)·(z + 1) ≥ 0,
      care urmeaz˘a din inegalit˘at , ile y, z ≥ −1.

        III) Pentru cazul y + z = 0, avem f (y,z) (x) = yz, (∀) x ∈ [−1, 1]. Dar

                 y, z ∈ [−1, 1] ⇔ |y| , |z| ≤ 1 ⇒ |yz| ≤ 1 ⇒ yz ≥ −1,


        finalizˆand demonstrat , ia noastr˘a.

        S˘a rezolv˘am s , i o parte a unei probleme ap˘arut˘a pe site-ul de preg˘atire ˆın matematic˘a sust , inut
      de Andrei Eckstein, anume https://pregatirematematicaolimpiadejuniori.wordpress.com/, al
      c˘arei enunt , este:


                           a    b     c   abc
      Ar˘atat ,i c˘a, dac˘a a, b, c ∈ [0, 1] ,atunci +    +    +   ≤ 2.
                          1 + bc  1 + ca  1 + ab   2
                                     a     a
        Cum avem 1 ≥ a ⇒ bc ≥ abc ⇒ 1 + bc ≥ 1 + abc ⇒         ≤     . Sumˆand cele trei
                                    1 + bc  1 + abc
                      abc       a    b     c   abc  a + b + c  abc
      relat , ii obt , inute s , i adunˆand cu , obt , inem +   +    +   ≤      +   .
                      2      1 + bc  1 + ca  1 + ab   2   1 + abc   2
                  a + b + c  abc
      R˘amˆane s˘a prob˘am c˘a     +   ≤ 2.
                   1 + abc   2
        1
        Profesor, Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu”, Pites , ti, danvaccag@gmail.com

                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17