Page 16 - REVISTA MATINF Nr. 5
P. 16

16                                           C. B˘alc˘au        Descrierea ˆın pseudocod a algoritmului are urm˘atoarea form˘a.

        SORTINT(A, p, u) :                 // sortarea secvent , ei (a p , . . . , a u )
        if p < u then
              p + u
             j   k
          m ←      ;
               2
          SORTINT(A, p, m);              // sortarea subsecvent , ei (a p , . . . , a m )
          SORTINT(A, m + 1, u);           // sortarea subsecvent , ei (a m+1 , . . . , a u )
          INTERCLAS(A, p, u, m); // interclasarea celor dou˘ a subsecvent , e sortate


        unde procedura de interclasare este:

        INTERCLAS(A, p, u, m) ;               // interclasarea subsecvent , elor
                         // (a p , . . . , a m ) s , i (a m+1 , . . . , a u ), sortate cresc˘ ator
        i ← p;               // pozit , ia curent˘ a din subsecvent , a (a p , . . . , a m )
        j ← m + 1;            // pozit , ia curent˘ a din subsecvent , a (a m+1 , . . . , a u )
        k ← 0;       // dimensiunea curent˘ a a unui vector B, sortat cresc˘ ator,
              // ce va fi construit prin interclasarea celor dou˘ a subsecvent , e,
            // comparˆ and componentele curente a i s , i a j din cele dou˘ a subsecvent , e
                               // s , i copiind-o pe cea mai mic˘ a ˆ ın B
        while i ≤ m and j ≤ u do
                   // mai exist˘ a componente necopiate ˆ ın ambele subsecvent , e
          if A[i] ≤ A[j] then
                  // mai mic˘ a este componenta curent˘ a din prima subsecvent ,˘ a,
            k ← k + 1; B[k] ← A[i];                 // deci o copiem ˆ ın B
            i ← i + 1;                // s , i avans˘ am ˆ ın prima subsecvent ,˘ a
          else
                 // mai mic˘ a este componenta curent˘ a din a doua subsecvent ,˘ a,
            k ← k + 1; B[k] ← A[j];                 // deci o copiem ˆ ın B
            j ← j + 1;                // s , i avans˘ am ˆ ın a doua subsecvent ,˘ a


                   // una dintre subsecvent , e nu mai are elemente necopiate;
                        // copiem ˆ ın B s , i componentele r˘ amase necopiate
                                     // din cealalt˘ a subsecvent ,˘ a
        for q = i, m do       // componente r˘ amase necopiate ˆ ın prima subsecvent ,˘ a
          k ← k + 1; B[k] ← A[q];
        for q = j, u do      // componente r˘ amase necopiate ˆ ın a doua subsecvent ,˘ a
          k ← k + 1; B[k] ← A[q];
           // La final aducem componentele (sortate cresc˘ ator) din B = (b 1 , . . . , b k )
                                // ˆ ınapoi ˆ ın subsecvent , a (a p , . . . , a u ):
        for i = 1, k do
          A[p + i − 1] ← B[i];


        Apel:

        SORTINT(A, 1, n)      // pentru sortarea ˆ ıntregului vector A = (a 1 , . . . , a n ).


             ˆ
      Exemplul 1. In figura urm˘atoare este reprezentat arborele extins de sortare asociat algoritmului
      de sortare prin interclasare pentru n = 3. Observ˘am c˘a algoritmul nu cont , ine comparat , ii de
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21