Page 15 - REVISTA MATINF Nr. 5
P. 15

˘
      ARTICOLE SI NOTE DE INFORMATICA
                 ,      Complexitatea algoritmului de sortare prin interclasare
      (mergesort)
      Costel B˘alc˘au  1        Algoritmul de sortare prin interclasare (mergesort), inventat de c˘atre faimosul savant John
      von Neumann ˆın anul 1945, este unul dintre cei mai performant , i algoritmi de sortare.
        ˆ
        In articolul de fat , ˘a vom analiza riguros complexitatea acestui algoritm, utilizˆand rezultate
      de baz˘a din teoria algoritmilor privind ordinele de complexitate s , i arborii de sortare prezentate
      ˆın [2], [3], precum s , i tehnici matematice de rezolvare a relat , iilor de recurent , ˘a.

        Astfel vom putea studia eficient , a s , i optimalitatea acestui algoritmˆın cadrul clasei algoritmilor
      de sortare bazat , i pe comparat , ii de chei.      Descrierea algoritmului      Pentru a sorta cresc˘ator un vector dat A = (a 1 , a 2 , . . . , a n ), n ≥ 1, algoritmul de sortare
      prin interclasare (mergesort) utilizeaz˘a urm˘atorul procedeu specific metodei de programare
      Divide et Impera:


        • Dac˘a n = 1, atunci vectorul este deja sortat (avˆand un singur element);

        • Dac˘a n ≥ 2, atunci:

           – Se ˆımparte vectorul A ˆın doi subvectori

                                         n + 1   l m
                                        ›   ž
                                               n
                  (a 1 , . . . , a m ) s , i (a m+1 , . . . , a n ) , unde m = =
                                          2     2
            (deci a m este elementul median s , i cei doi subvectori au dimensiuni cˆat mai apropiate
            posibil);

           – Se sorteaz˘a cresc˘ator cei doi subvectori, prin acelas , i procedeu;
           – Se interclaseaz˘a cei doi subvectori sortat , i, adic˘a se reconstruies , te vectorul A astfel
            ˆıncˆat s˘a cont , in˘a toate componentele celor doi subvectori sortat , i (deci toate cele n
            componente ale vectorului init , ial) s , i care s˘a fie, de asemenea, sortat cresc˘ator.

      Reamintim c˘a bxc reprezint˘a partea ˆıntreag˘a (inferioar˘a) a num˘arului real x (adic˘a aproximarea
      ˆıntreag˘a prin lips˘a a lui x, notat˘a de obicei cu [x]), iar dxe reprezint˘a partea ˆıntreag˘a superioar˘a
      a num˘arului real x (adic˘a aproximarea ˆıntreag˘a prin adaos a lui x).
        1
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, cbalcau@yahoo.com

                              15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20