Page 14 - REVISTA MATINF Nr. 5
P. 14

14                                           D. V˘acaru                          2
                                   2
                       xy + z + z (x + y) − 2z − z (x + y)
                   = 8xy ·
                            [(x + z) (y + z)] 2
                          2
                        −z + xy
                  = 8xy ·          , (∀) z > 0, (∀) x, y > 0.
                      [(x + z) (y + z)] 2
        Cu tabelul de monotonie, utilizˆand semnul funct , iei de gradul al doilea, deducem c˘a f are un
            √            √
      maxim ˆın  xy. Calcularea lui f  xy ne conduce c˘atre

                     √                        √   √  2
           √       8xy xy       x + y  √      8xy      x +  y
          f ( xy) =    √     √   −    −  xy =  √   √  −        .
                x +  xy  y +  xy    2         x +  y 2    2

                                √   √  2
                         8xy      x +  y          √   √  4
        Observ˘am, ˆıns˘a, echivalent , a √ √  −        ≤ 0 ⇔ 16xy ≤    x +  y , care
                             2
                         x +  y      2
                               √
      este inegalitatea mediilor. Rezult˘a c˘a f(z) ≤ f  xy ≤ 0, ceea ce ˆıncheie demonstrat , ia.
        Dac˘a triunghiul este echilateral inegalit˘at , ile devin egalit˘at , i, iar ˆın cazul triunghiurilor isoscele
      cu a = b doar inegalitatea din dreapta devine egalitate.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19