Page 13 - REVISTA MATINF Nr. 5
P. 13

O metod˘a pentru a demonstra unele inegalit˘at , i                       13        Dup˘a calcule obis , nuite, obt , inem c˘a

       a + b + c abc
                            2 2 2
                                      2 2 2
           +   ≤ 2 ⇔ 2a+2b+2c+abc+a b c ≤ 4+4abc ⇔ a b c −3abc+2a+2b+2c−4 ≤ 0.
       1 + abc   2
        Consider˘am membrul stˆang ca o funct , ie de gradul al II-lea ˆın c, de forma
                             2 2 2
              f (a,b) : [0, 1] → R, f (a,b) (c) = a b c − c · (3ab − 2) + 2a + 2b − 4.


                                        2 2
        Calculˆand, obt , inem f (a,b) (0) = 2a + 2b − 4 ≤ 0 s , i f (a,b) (1) = a b − 3ab + 2a + 2b − 2. S˘a
      consider˘am
                              2 2
                  g b : [0, 1] → R, g b (t) = b t + (2 − 3b) t + 2b − 2.

                            2
        G˘asim g b (0) = 2b − 2 ≤ 0 s , i g b (1) = b − b ≤ 0. Pentru b > 0 deducem c˘a (0, 1) este un
      interval pe care funct , ia de gradul al doilea g b p˘astreaz˘a semnul minus, afirmat , ie valabil˘a s , i
      pentru b = 0, as , adar

                    2 2
                   a b − 3ab + 2a + 2b − 2 ≤ 0, (∀) a, b ∈ [0, 1] .

                           2 2 2
        Am obt , inut c˘a f (a,b) (1) ≤ 0, deci a b c − 3abc + 2a + 2b + 2c − 4 ≤ 0, (∀) a, b, c ∈ [0, 1],
      stabilind c˘a, ˆıntr-adev˘ar,

                      a     b     c   abc
                         +     +    +   ≤ 2.
                     1 + bc  1 + ca  1 + ab   2

        Ca o ultim˘a aplicat , ie a metodei, avem s , i problema urm˘atoare.

        AMS 11306.     Propus˘a de Alexandru Ros , oiu, Universitatea din Bucures , ti, Romˆania.
                                           a + b + c
      Fie a, b s , i c lungimile laturilor unui triunghi nedegenerat ABC, p =      , r s , i R razele
                                             2
      cercurilor ˆınscris, respectiv circumscris triunghiului. Ar˘atat ,i c˘a

                   c 4r − R   È          c
                    ·    ≤  (p − a) · (p − b) ≤ .   (∗)
                   2   R              2

                                not    not    not
        S˘aˆıncepem introducˆand unele notat , ii. Fie p−a = x, p−b = y, p−c = z. Evident, x, y, z > 0.
                      S
                   r   p   4S 2  4p (p − a) (p − b) (p − c)      4xyz
      Cu aceste notat , ii, avem =   =    =              =             .
                   R   abc  pabc       pabc       (x + y) (y + z) (z + x)
                      4S
      Inegalitatea (*) este echivalent˘a cu:

                                  ‹
              x + y         xyz          √  AM−GM x + y
                 · 16 ·             − 1 ≤   xy  ≤     .
               2      (x + y) (y + z) (z + x)            2
                   x + y         xyz       ‹  √
      Vom proba inegalitatea     · 16 ·            − 1 ≤   xy considerˆand funct , ia
                    2     (x + y) (y + z) (z + x)
                       z      x + y  √
         ∗
      f : R → R, f (z) = 8xy ·          −    −  xy. Avem
         +
                    (z + x) (z + y)   2
                         1 · (x + z) · (y + z) − z (2z + x + y)
                   0
                  f (z) = 8xy ·
                                 2
                              (x + z) · (y + z) 2
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18