Page 7 - REVISTA MATINF Nr. 5
P. 7

O inegalitate pentru funct¸ii convexe/concave      Dorin M˘arghidanu    1        Pornind de la inegalitatea ponderat˘a a lui Jensen se obt , ine o inegalitate foarte interesant˘a.
      Prin particularizarea acestei inegalit˘at , i la diferite funct , ii convexe, se obt , in numeroase aplicat , ii.
                                     ˆ
        Inegalitatea lui Jensen este foarte cunoscut˘a s , i utilizat˘a. In lumea inegalit˘at , ilor ea este chiar
      considerat˘a drept ,,regina inegalit˘at , ilor”, deoarece este o inegalitate foarte puternic˘a. Multe din
      inegalit˘at , ile celebre – de exemplu: inegalitatea mediilor, inegalitatea CBS, inegalitatea Young,
      inegalitatea H¨older, inegalitatea Bergstr¨om, inegalitatea Radon, inegalitatea Huygens, etc. sunt
      cazuri particulare sau se pot demonstra cu ajutorul inegalit˘at , ii lui Jensen sau sunt echivalente
      cu inegalitatea lui Jensen (v. [1] - [3], [8], [9]). Ea are o enunt , are foarte simpl˘a:

      Teorema 1. (Inegalitatea ponderat˘a a lui Jensen [1]) Dac˘a f : I ⊆ R → R este o funct ,ie
      convex˘a, I-interval, atunci
                        n         n    !
                       X         X
                         w k f(x k ) ≥ f  w k x k                (J)
                       k=1        k=1
                            n       n
                           P       P
      unde w k > 0, x k ∈ I, ∀k ∈ {1, 2, . . . , n}, w k x k ∈ I, w k = 1.
                           k=1      k=1

        Dac˘a f este o funct , ie concav˘a pe I, semnul de inegalitate din (J) se inverseaz˘a.

        Egalitatea ˆın (J) are loc dac˘a s , i numai dac˘a x 1 = x 2 = . . . = x n , sau cˆand funct , ia f este
      funct , ie liniar˘a (afin˘a).

        Pornind de la aceast˘a inegalitate celebr˘a, vom obt , ine o nou˘a inegalitate pentru funct , ii
      convexe, respectiv funct , ii concave.

      Teorema 2. (Inegalitate de convexitate/concavitate) Dac˘a f : I ⊆ (0, ∞) → R este o funct ,ie
                              S − a k
      convex˘a pe intervalul I, astfel ˆıncˆat a k > 0,    ∈ I, ∀k ∈ {1, 2, . . . , n}, n − 1 ∈ I, iar
                               a k
       n
       P
        a k = S atunci are loc inegalitatea
      k=1
                      n       ‹
                           S − a k
                      X
                        a k f     ≥ f(n − 1) · S .              (C)
                            a k
                      k=1
        Dac˘a f este o funct ,ie concav˘a pe I, semnul de inegalitate din (C) se inverseaz˘a.

        Egalitatea are loc dac˘a s , i numai dac˘a a 1 = a 2 = . . . = a n , sau cˆand funct ,ia f este funct ,ie
      liniar˘a.
        1
        Profesor dr., Colegiul Nat , ional ,,Al. I. Cuza”, Corabia, d.marghidanu@gmail.com

                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12