Page 8 - MATINF Nr. 7
P. 8

8                                      F. Badea, C. Anghel      Solut , ia punctului a)


                                                   ◦
      Triunghiurile AEB s , i ADF sunt dreptunghice isoscele, deci ^EAB = ^DAF = 45 (vezi
                                               ◦
                                           ◦
                                     ◦
                                        ◦
      Figura 2). Astfel ^EAF = ^EAB + ^BAD + ^DAF = 45 + 90 + 45 = 180 , deci punctele
      E, A s , i F sunt coliniare.
        O alt˘a solut , ie este urm˘atoarea: [AC fiind bisectoarea ^BAD, deducem c˘a AE⊥AC s , i
      AF⊥AC. T , inˆand cont de faptul c˘a prin punctul A al dreptei AC se poate duce o singur˘a
      perpedicular˘a pe AC, rezult˘a c˘a punctele E, A s , i F sunt coliniare.
        ˆ
        In continuare vom prezenta zece solut , ii pentru punctul b).


      Solut , ia 1
                                                     √
      Not˘am cu O centrul de simetrie al p˘atratului (vezi Figura 3). Avem, succesiv: AE = l 2,
                    √      √
                                            ◦
      AB = 2l, AC = BD = 2l 2, OD = l 2. Din ^EAD + ^ADO = 180 rezult˘a c˘a dreptele
      AE s , i DO formeaz˘a cu AD dou˘a unghiuri interne de aceeas , i parte a secantei suplementare,
      deci AE k DO. Cum AE = DO, rezult˘a c˘a ADOE este paralelogram, deci P este mijlocul
      diagonalei [DE].

        Preciz˘am c˘a aceasta este s , i solut , ia din baremul de notare elaborat de C.N.E.E.

                  E                           E
              A        B                  A         B
                 P                           P
                                      R
                   O               D       C             F       D       C


                Figura 3                    Figura 4      Solut , ia 2

                                       ◦
      Patrulaterul AEBO are toate laturile congruente s , i ^AEB = 90 , deci AEBO este p˘atrat, deci
      OP k BE s , i cum O este mijlocul lui (BD) deducem c˘a [OP] este linie mijlocie ˆın 4DBE. Prin
      urmare P este mijlocul lui [DE].      Solut , ia 3


      Ducem DR⊥AF, R ∈ AF (vezi Figura 4). Conform punctului a), E, A s , i F sunt coliniare.
      4ADF este dreptunghic isoscel, AD = DF = 2l, deci DR fiind ˆın˘alt , ime este s , i median˘a.
                     √
                 AF   2l 2   √
      Prin urmare AR =     =    = l 2, deci AR = AE. Din PA⊥EF s , i DR⊥EF rezult˘a c˘a
                 2    2
      PA k DR. Din AR = AE s , i PA k DR rezult˘a c˘a PA este linie mijlocie ˆın 4EDR, deci P este
      mijlocul lui [DE].
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13