Page 3 - MATINF Nr. 7
P. 3

Cuprins                                             3      Cuprins


      In memoriam: Lector univ. dr. Stelian-Corneliu Andronescu (1968-2021) . . . . . . . . .     5

                            ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE MATEMATICA                                7
      F. Badea, C. Anghel

      Asupra unei probleme pentru Evaluarea Nat , ional˘a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
      D. M˘arghidanu

      Means of ratios versus ratios of means . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

      M.F. Dumitrescu
      Trei aplicat , ii ale Teoremei cosinusului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

      M. Chirciu

      Asupra Problemei B84 din Crux Mathematicorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23

      L.M. Giugiuc
      ˆ                                               27
      In leg˘atur˘a cu Problema M 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                             ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE INFORMATICA                              29

      C. B˘alc˘au
      Complexitatea algoritmului de sortare rapid˘a (quicksort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

      M.R. G˘aman, M. Miroiu

      Concursul ,,Dr¨aexlmaier IT Day”, Edit , ia a III-a, 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

              ˘
      MATEMATICA PENTRU PROGRAMATORI S , I PROGRAMARE PENTRU MATE-
      MATICIENI                                           44
      N. St˘aniloiu

      Mult , imi legate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

                    ˘
      RUBRICA DE ROBOTICA S , I MEDII GRAFICE DE PROGRAMARE                     49
      D.A. Popescu

      Senzori tactili s , i motoare mari ˆın Minstorms EV3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

                        ˘
      PROBLEME DE MATEMATICA PENTRU EXAMENE                             52
       Teste pentru examenul de Evaluare Nat , ional˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea S , tiint , e ale naturii . . . . . . . . . . 65

       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea Matematic˘a-Informatic˘a . . . . . . 70
       Teste pentru admiterea la facultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
       Teste gril˘a pentru admiterea la facultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
   1   2   3   4   5   6   7   8