Page 7 - MATINF Nr. 7
P. 7

˘
      ARTICOLE SI NOTE DE MATEMATICA
                 ,      Asupra unei probleme pentru Evaluarea National˘a                    1
                                            ,      Florea Badea   2 s , i Costel Anghel 3
        ˆ
        In Testul de antrenament num˘arul 1 pentru Evaluarea Nat , ional˘a 2021 a fost propus˘a
      urm˘atoarea problem˘a (Subiectul al III-a, Problema 4):

        ˆ
        In Figura 1 este reprezentat un p˘atrat ABCD s , i un triunghi isoscel AEB, dreptunghic ˆın E,
            √
      cu AE = 4 2 cm. Punctul F este simetricul punctului C fat , ˘a de punctul D.
        a) Demonstrat , i c˘a punctele E, A s , i F sunt coliniare.

        b) Ar˘atat , i c˘a dac˘a {P} = AC ∩ DE, atunci P este mijlocul segmentului [DE].                     E                        E                 A         B               A         B
           F       D       C          F       D       C

                Figura 1                    Figura 2


                                  √
        Vom rezolva problema ˆın cazul general AE = l 2 cm, l > 0. Pentru cerint , a b) vom
      prezenta zece solut , ii. Primele s , apte sunt de nivel gimnazial (s , ase sintetice s , i una analitic˘a), iar
      ultimele trei de nivel liceal (una vectorial˘a, alta folosind numere complexe s , i ultima analitic˘a).
      Astfel dorim s˘a evident , iem multitudinea de posibilit˘at , i de abordare sintetic˘a a problemelor
      de geometrie, elegant , a acestor abord˘ari, dar s , i eficient , a abord˘arilor analitice, vectoriale sau
      algebrice, ce vor fi studiate ˆın clasele de liceu.

        De asemenea, vom enunt , a s , i demonstra s , i o extindere a problemei, considerˆand cazul cˆand
      ABCD este un dreptunghi iar triunghiul AEB este doar isoscel.


        1 Acest articol a fost comunicat la Simpozionul Judet , ean de Matematic˘a ,,Marinescu-Ghemeci Octavian”,
      Edit , ia I, Potcoava, 8 mai 2021.
        2
        Profesor, S , coala Gimnazial˘a ,,Nicolae Coculescu”, Scornices , ti
        3
        Profesor, S , coala Gimnazial˘a ,,Eugen Ionescu”, Slatina, anghelcostel2012@yahoo.com
                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12