Page 9 - MATINF Nr. 7
P. 9

Asupra unei probleme pentru Evaluarea Nat , ional˘a                       9      Solut , ia 4


      Fie M s , i N punctele de intersect , ie ale dreptei EO cu AB, respectiv CD (vezi Figura 5).
      Se deduce us , or c˘a M s , i N sunt chiar mijloacele segmentelor [AB], respectiv [CD]. Avem
                  AB          2
      EM = OM = ON =       = l, deci OE =  · EN. Cum EN este median˘a ˆın 4ECD, deducem
                  2          3
      c˘a O este centrul de greutate al 4ECD. Cum O ∈ CP, rezult˘a c˘a s , i CP este median˘a ˆın
      4ECD, deci P este mijlocul lui [DE].


                  E                  S       E              A        B                 A        B
                   M
                 P                         P
                   O
               D   N   C                  D       C

                Figura 5                    Figura 6      Solut , ia 5


      Aplic˘am Teorema lui Menelaus ˆın 4EDN cu transversala P −O −C (vezi Figura 5) s , i obt , inem:

              EP  DC  NO      EP  2 1     EP
                ·   ·   = 1 ⇒    ·  · = 1 ⇒    = 1 ⇒ EP = PD,
              PD CN    OE      PD 1 2       PD
      deci P este mijlocul lui [DE].      Solut , ia 6


      Not˘am cu S punctul ˆın care paralela prin E la CD intersecteaz˘a dreapta AC (vezi Figura 6).
                                    ◦
                                ◦
                             ◦
                                                  ◦
      Deoarece ^EAC = ^EAB + ^BAC = 45 + 45 = 90 s , i ^AES = ^EAB = 45 (alterne
      interne), rezult˘a c˘a 4EAS este dreptunghic isoscel, deci AE = AS s , i ES = 2l = CD. Din
      ES k CD s , i ES = CD rezult˘a c˘a ESDC este paralelogram, deci P este mijlocul diagonalei
      [DE].

      Solut , ia 7


      Consider˘am sistemul de axe ortogonale xOy cu originea ˆın centrul O al p˘atratului ABCD s , i cu
      axele paralele cu laturile acestui p˘atrat, ca ˆın Figura 7. Avem:
                    ‹      ‹       ‹        ‹
                  l l     l l     l  l     l  l
               A − ,    , B   ,  , C  , −  , D − , −    , E(0, l).
                  2 2     2 2     2  2     2  2
      Determin˘am ˆıntˆai funct , ia liniar˘a f : R → R, f(x) = ax + b al c˘arei grafic este dreapta AC.
             ‹
           
                    ‹
             l   l    l    l
      Avem f −    =  s , i f  = − , de unde obt , inem c˘a b = 0 s , i a = −1, deci f(x) = −x.
            2   2    2    2
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14