Page 12 - MATINF Nr. 6
P. 12

O rafinare si o extindere a Problemei MGO 115
                ,


      Leonard Mihai Giugiuc     1        ˆ
        In num˘arul 3 al RMGO, autorul propune urm˘atorul rezultat:
                                       2
                                          2
                                  2
                                     2
        Fie a, b, c s , i d numere reale nenegative,astfel incat a + b + c + d = 2. Atunci: a + b + c +
      d − abc − abd − acd − bcd ≤ 2. Demonstrat , ia se g˘aseste ˆın numarul 4 al RMGO.
        ˆ
        In continuare vom rafina s , i extinde acest rezultat la n variabile, cu n ≥ 3.
                                                  n
                                                 P  2
      Teorema 1. Fie n ≥ 3 s , i fie numerele reale nenegative a 1 , . . . , a n , astfel ˆıncˆat a = 2.
                                                   i
                                                 i=1
      Atunci:
                            n
                     X      X      X
                    2    a i a j ≤ a i + 3     a i a j a k .
                    1≤i<j≤n     i=1   1≤i<j<k≤n

      Demonstrat¸ie. Vom utiliza Principiul induct , iei matematice. Demonstr˘am prima dat˘a pentru
                       3
                       P  2
      n = 3. Avem: a 1 , . . . , a 3 ≥ 0 s , i a = 2.
                         i
                      i=1
                                ‚       Œ Ê
                      3                      3
               P      P             P       1 P  2
        Aratam: 2     a i a j ≤ a i + 3a 1 a 2 a 3 ⇐⇒ 2   a i a j 2 · a i
              1≤i<j≤3    i=1           1≤i<j≤3      i=1
                          !       !
                        3      3
                        X     1 X
                     ≤    a i   ·  a 2 + 3a 1 a 2 a 3 .           (1)
                             2    i
                        i=1     i=1
      Vom ar˘ata c˘a (1) este valid˘a pentru toate numerele reale a 1 , . . . , a 3 ≥ 0.

        Este suficient s˘a studiem dou˘a cazuri:

        Cazul 1. a 1 = a 2 = 1 s , i a 3 = x ∈ [0, 1], s , i Cazul 2. a 3 = 0.
        ˆ                     p 2 (x + 2) ≤ x + 2x + 8x + 4, (∀) x ∈ [0, 1] ⇔
                                         2
                                      3
                                 2
        In primul caz avem de ar˘atat c˘a 2 (2x + 1)
                                                 ˆ
       2
         4
                2
            3
      x (x + 4x − 12x + 8x + 8) ≥ 0, ceea ce este evident adev˘arat, (∀) x ∈ [0, 1]. In cel de-al
                     Ê                            Ê
                        2     2  ‹   2  ‹         2  ‹    2
                          2
                                                      2
      doilea caz arat˘am c˘a (2a 1 a 2 ) 1 · P a ≤ P a i 1 · P a 2 , sau 2a 1 a 2 ≤ P a i 1 · P a ,
                      2   i       2    i             2   i
                       i=1    i=1     i=1          i=1     i=1
      ceea ce este evident adevar˘at din AM-GM.
                                                  n−1
                                                  P  2
        Fie acum n ≥ 4 fixat. Presupunem ca pentru orice a 1 , . . . , a n−1 ≥ 0, astfel incat a = 2
                                                    i
                                                  i=1
                   n−1
             P       P      P
      are loc 2     a i a j ≤ a i + 3     a i a j a k s , i ar˘at˘am c˘a pentru orice a 1 , . . . , a n ≥ 0,
           1≤i<j≤n−1    i=1    1≤i<j<k≤n−1
        1
        Profesor, Colegiul Nat , ional ,,Traian”, Drobeta Turnu Severin, leonardgiugiuc@yahoo.com
                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17