Page 8 - MATINF Nr. 3
P. 8

8                             D.A. Popescu, C. B˘alc˘au, D. Constantin        Pentru exemplul din Figura 1 avem exact
      4 lant , uri (marcate prin segmente).
                                    Fig. 1: Exemple de lant , uri.
        Cerint , ˘a
        Cunoscˆand M, N s , i elementele tabloului bidimensional se cere:

        1. num˘arul maxim de elemente 1 ce se g˘asesc pe o aceeas , i linie;
        2. num˘arul de lant , uri.

        Date de intrare
        Fis , ierul de intrare lanturi.in cont , ine pe prima linie un num˘ar natural p. Pentru toate
      testele de intrare, num˘arul p poate avea doar valoarea 1 sau 2.
        Pe linia a doua se afl˘a M s , i N, iar pe urm˘atoarele M linii cˆate N cifre de 0 s , i 1, separate
      prin cˆate un spat , iu, ce reprezint˘a elementele tabloului bidimensional.
        Date de ies , ire
        Dac˘a valoarea lui p este 1, se va rezolva numai punctul 1) din cerint , ˘a.
        ˆ
        In acest caz,ˆın fis , ierul de ies , ire lanturi.out se va scrie un singur num˘ar natural reprezentˆand
      num˘arul maxim de elemente 1 ce se g˘asesc pe aceeas , i linie.
        Dac˘a valoarea lui p este 2, se va rezolva numai punctul 2) din cerint , ˘a.

        ˆ
        In acest caz,ˆın fis , ierul de ies , ire lanturi.out se va scrie un singur num˘ar natural reprezentˆand
      num˘arul de lant , uri din tablou.
        Restrict , ii s , i preciz˘ari
        • 1 ≤ M, N ≤ 300
        • Pentru toate datele de intrare se garanteaz˘a faptul c˘a ˆın tabloul dat orice element egal cu
         1 are cel mult doi de 1 vecini
        • Pentru rezolvarea corect˘a a cerint , ei 1 se acord˘a 25% din punctaj, iar pentru cerint , a 2 se
         acord˘a 75% din punctaj

        Exemple
       lanturi.in      lanturi.out   Explicat , ie
       1          5        p = 1
       5 10                 Linia 1 are 4 cifre de 1, liniile 2, 3 s , i
       1 1 0 0 1 0 1 0 0 0          4 au cˆate 5 cifre de 1, iar linia 5 o cifr˘a de 1.
       0 1 0 1 0 0 1 1 0 1          Astfel 5 este num˘arul maxim de cifre de 1 de pe o linie.
       1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
       1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
       0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
       lanturi.in      lanturi.out   Explicat , ie
       2          4        p = 2
       5 10                 Exist˘a exact 4 lant , uri ˆın tablou.
       1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
       0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
       1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
       1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
       0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13