Page 11 - MATINF Nr. 3
P. 11

Concursul de Informatic˘a Programming Day                           11        Dou˘a elemente din tabloul bidimensional
      A sunt vecine dac˘a acestea se afl˘a pe aceeas , i li-
      nie s , i pe coloane consecutive sau pe aceeas , i co-
      loan˘a s , i pe linii consecutive. Definim not , iunea
      de lant , ca fiind o succesiune ordonat˘a de ele-
      mente vecine, care nu se repet˘a (trece printr-
      un element din tablou o singur˘a dat˘a). Pentru
                                    Fig. 2: Exemple de lant , uri.
      cuvˆantul C = ”VARA” s , i tabloul bidimen-
      sional A al˘aturat sunt marcate 4 lant , uri ana-
      grame pentru C (dintr-un total de 10 lant , uri
      anagrame pentru C).


        Cerint , ˘a
        Cunoscˆand cuvˆantul C, dimensiunile M, N s , i elementele tabloului bidimensional A se cere:

        1. num˘arul de aparit , ii ˆın tabloul A a ultimei litere din C;
        2. num˘arul de lant , uri din tabloul A, care sunt anagrame ale cuvˆantului C.

        Date de intrare
        Fis , ierul de intrare cuvinte.in cont , ine pe prima linie un num˘ar natural p. Pentru toate
      testele de intrare, num˘arul p poate avea doar valoarea 1 sau 2.

        Pe linia a doua se afl˘a cuvˆantul C, pe linia a treia se afl˘a M s , i N separate printr-un spat , iu,
      iar pe urm˘atoarele M linii cˆate N litere mari, f˘ar˘a spat , ii ˆıntre ele, ce formeaz˘a tabloul A.

        Date de ies , ire
        Dac˘a valoarea lui p este 1, se va rezolva numai punctul 1) din cerint , ˘a.

        ˆ
        In acest caz,ˆın fis , ierul de ies , ire cuvinte.out se va scrie un singur num˘ar natural reprezentˆand
      num˘arul de aparit , ii ˆın tabloul A a ultimei litere din C.
        Dac˘a valoarea lui p este 2, se va rezolva numai punctul 2) din cerint , ˘a.

        ˆ
        In acest caz,ˆın fis , ierul de ies , ire cuvinte.out se va scrie un singur num˘ar natural reprezentˆand
      num˘arul de lant , uri din tabloul A, care sunt anagrame ale cuvˆantului C.

        Restrict , ii s , i preciz˘ari
        • C are cel mult 10 litere
        • 1 ≤ M, N ≤ 41
        • Pentru rezolvarea corect˘a a cerint , ei 1 se acord˘a 25% din punctaj, iar pentru cerint , a 2 se
         acord˘a 75% din punctaj

        Exemple

        cuvinte.in    cuvinte.out   Explicat , ie
        1        6        p = 1
        VARA               Ultima liter˘a din cuvˆantul C (VARA) este A. A apare in
        5 6                tablou de 6 ori.
        VARAXV
        MREYAR
        EAABAX
        TIGDVG
        EOGERG
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16