Page 6 - MATINF Nr. 3
P. 6

6                                           M. Miroiu      criterii, s-au acordat punctaje corespunz˘atoare, fiecare criteriu avˆand un punctaj ˆıntre 1 s , i 5
      puncte.

        Premiile oferite ˆın cadrul concursului de c˘atre compania OSF Global Services au fost ˆın
      valoare total˘a de 4800 de lei:

        1. locul I: 2000 RON;
        2. locul II: 1200 RON;
        3. locul III: 600 RON;
        4. dou˘a premii speciale ˆın valoare de 500 lei fiecare.


        La prezentarea aplicat , iilor a participat o delegat , ie de la Universitatea din Veliko Turnovo,
      Bulgaria, motiv pentru care prezent˘arile aplicat , iilor au fost f˘acute ˆın limba englez˘a.

        1. Premiul I a fost cˆas , tigat de echipa Trustart compus˘a din student , ii Uzum Mario-Claudiu,
         Anghel Valentin-George, Roceanu Mihai s , i Oprea Gabriel;
        2. Premiul al II-lea a fost cˆas , tigat de echipa NullPointException, compus˘a din student , ii
         Oprea Romic˘a Marius, Saru Cornel Ionut , s , i Iordan Ionut , C˘at˘alin;
        3. Premiul al III-lea a fost cˆas , tigat de echipa Aricii compus˘a din student , ii Prostoiu
         Daniel-Constantin s , i Radu Florin-Georgian;
        4. Premii speciale au fost cˆas , tigate de echipa Alpha Stage Crew compus˘a din student , ii
         Staicu Mircea Adrian, Ciolc˘a Andrei-Iulian s , i Zamfir Andrei-Gabriel, respectiv echipa
         CodingBees compus˘a din studentele Rotaru (Cˆırstoiu) Elena Daniela, Turcin Maria
         Melania, Colt , eanu Ana Maria Andreea s , i Andrei Ana Maria.

        Celelalte echipe participante au fost: echipa Noi compus˘a din student , ii Gulie Pantelimon,
      Gos , oiu Cosmin Iulian, M˘ant˘alut , ˘a Bogdan Ionut , , Nicolescu Mihai Robert, Marin Marian Puiu s , i
      Rachieru Dragos , -Mihai, echipa Deities format˘a din student , ii Chiriac Sebastian-Ionut , , Nit , escu
      Cornel-Ionut , , Matei Marian Alexandru, B˘adiloiu Marian Cristian R˘azvan, Nedelea Eugen
      Cristian s , i Anghel Nicolae Marian, echipa S , arpe04 format˘a din student , ii Dumitru Constantin
      Damian, Ion Adrian-Ionut , , Ene Ionut , -Remus, Dedit , oiu Alexandru-Valentin, Gherman Radu-
      Marian s , i Voiculescu Marian-M˘ad˘alin, respectiv echipa Rag-Tag Circus format˘a din student , ii
      Fulger Manuel-Gabriel, B˘ancescu Victor-S , tefan s , i Stoian Alexandru-Cosmin.

        Dincolo de premiile ˆın bani oferite echipelor cˆas , tig˘atoare, concursul “OSF-UPIT Hackaton”
      2019 a oferit o oportunitate pentru tot , i student , ii care ˆıs , i doresc o carier˘a ˆın IT s˘a ˆıs , i testeze
      limitele s , i s˘a experimenteze ce ˆınseamn˘a s˘a lucreze pe un proiect real, cu suport tehnic continuu
      din partea companiei OSF Global Services.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11