Page 10 - MATINF Nr. 3
P. 10

10                             D.A. Popescu, C. B˘alc˘au, D. Constantin      ˆınregistrate ˆın secunda i, urmat de N i valori ordonate cresc˘ator (s , i distincte) indicˆand senzorii
      care au ˆınregistrat cel put , in o pic˘atur˘a de ploaie ˆın secunda i.

        Date de ies , ire
        Dac˘a valoarea lui p este 1, se va rezolva numai punctul 1) din cerint , ˘a.
        ˆ
        In acest caz, ˆın fis , ierul de ies , ire rain.out se va scrie un singur num˘ar reprezentˆand distant , a
      maxim˘a dintre doi senzori ˆıntre care nu a c˘azut nicio pic˘atur˘a de ploaie.

                                           ˆ
        Dac˘a valoarea lui p este 2, se va rezolva numai punctul 2) din cerint , ˘a. In acest caz, ˆın fis , ierul
      de ies , ire se va afis , a pe prima linie num˘arul P de senzori cu indexul num˘ar prim mai mic sau egal
      cu K. Pe urm˘atoarele P linii se vor afis , a cˆate dou˘a numere, separate printr-un spat , iu: primul
      reprezentˆand indexul senzorului, iar al doilea num˘arul de secunde ˆın care senzorul respectiv a
      ˆınregistrat pic˘aturi de ploaie. Senzorii vor fi afis , at , i ˆın ordine cresc˘atoare.

        Restrict , ii s , i preciz˘ari
                9
                             6
        • 1 ≤ M ≤ 10 , 1 ≤ T ≤ 20, 1 ≤ K ≤ 10 , K ≤ M
                4
        • 2 ≤ N i ≤ 10 , i = 1, T
        • Pentru rezolvarea corect˘a a cerint , ei 1 se acord˘a 50% din punctaj, iar pentru cerint , a 2 se
         acord˘a 50% din punctaj
        Exemple

         rain.in    rain.out   Explicat , ie
         1       3       p = 1
         13 2 5           Senzorii care au detectat cel put , in o pic˘atur˘a de ap˘a sunt:
         3 2 8 10          2 4 5 8 10; distant , a maxim˘a este 8–5= 3. Un alt exemplu
         3 2 4 5           cu aceeas , i distant , ˘a este 13 – 10 = 3.
         rain.in    rain.out   Explicat , ie
         2       3       p = 2
         13 2 5    2 2      Din primii K=5 senzori, ˆıi alegem pe cei cu index prim: 2
         3 2 8 10   3 0      (secundele 1 s , i 2), 3 (nicio secund˘a) s , i 5 (secunda 2).
         3 2 4 5    5 1


        Timp maxim de execut , ie: 0.45 secunde/test.
        Memorie total˘a disponibil˘a: 32 MB.
        Dimensiunea maxim˘a a sursei: 5 KB.
        Solut , ie

        Pentru prima cerint , ˘a se interclaseaz˘a cei T vectori s , i se determin˘a r˘aspunsul, t ,ˆınˆand cont s , i
      de senzorii extremi, 1 s , i M. Pentru cerint , a a doua, se va genera, folosind ciurul lui Eratostene,
      un vector cu primele K numere prime. Pentru fiecare dintre acestea se determin˘a num˘arul de
      aparit , ii ˆın vectorul interclasat.
        Clasa a X-a

        Problema 1 – cuvinte
      Se d˘a un cuvˆant C format numai din litere mari s , i un tablou bidimensional A cu M linii s , i N
      coloane, cu componente litere mari. Prin anagram˘a a lui C ˆınt , elegem un cuvˆant obt , inut din C
      prin permutarea literelor sale.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15