Page 12 - MATINF Nr. 3
P. 12

12                             D.A. Popescu, C. B˘alc˘au, D. Constantin        cuvinte.in    cuvinte.out   Explicat , ie
        2        10        p = 2
        VARA               Lant , urile din tabloul A care sunt anagrame pentru
        5 6                cuvˆantul C: VARA, VARA, ARAV, VRAA, AAVR,
        VARAXV              RAAV, ARAV, AARV, VAAR, RVAA.
        MREYAR
        EAABAX
        TIGDVG
        EOGERG


        Timp maxim de execut , ie: 0.15 secunde/test.
        Memorie total˘a disponibil˘a: 2 MB.
        Dimensiunea maxim˘a a sursei: 5 KB

        Solut , ie

        Pentru prima cerint , ˘a, se parcurge tabloul A s , i se compar˘a fiecare element cu ultima liter˘a
      din cuvˆantul C. Dac˘a sunt egale se incrementeaz˘a un contor. Pentru a doua cerint , ˘a se genereaz˘a
      toate lant , urile ˆın paralel cu s , tergerea caracterului respectiv din C. Cˆand ˆın lant , litera curent˘a

      nu este ˆın C, generarea se ˆıncheie f˘ar˘a succes; dac˘a se ajunge la C =”” atunci avem un lant ,
      anagram˘a s , i se contorizeaz˘a.

        Problema 2 – partsums
      Paul este ˆın vacant , ˘a s , i se plictises , te. De aceea, ˆıncearc˘a s˘a g˘aseasc˘a un nou mod inedit de a-s , i
      petrece timpul. El scrie pe o foaie un s , ir format din N valori de 1. Apoi, sub acest s , ir calculeaz˘a
      sumele part , iale: 1, 2, 3, . . . , N, obt , inˆand un nou s , ir de N numere. Deoarece plictiseala atinge
      cote maxime, alege la ˆıntˆamplare un num˘ar R s , i ˆıs , i propune s˘a calculeze mental care este ultimul
      num˘ar (al N-lea) din s , irul obt , inut dup˘a aplicarea operat , iei de R ori, calculˆand de fiecare dat˘a
                              ˆ
      s , irul sumelor part , iale pentru s , irul anterior. Is , i d˘a seama c˘a este greu s˘a determine aceast˘a
      valoare, as , a c˘a decide doar s˘a o estimeze, iar apoi s˘a vad˘a cˆat de mult s-a apropiat de valoarea
      real˘a. Pentru a calcula valoarea exact˘a, ar avea nevoie de un program, lucru cu care v˘a roag˘a
      pe voi s˘a ˆıl ajutat , i.

        Cerint , ˘a
        Dˆandu-se N – num˘arul de valori din s , ir s , i R – num˘arul de repet˘ari ale operat , iei, se cere:

        1. al treilea num˘ar din s , irul obt , inut dup˘a aplicarea operat , iei de R ori, modulo 323333 (prim);
        2. ultimul num˘ar din s , irul obt , inut dup˘a aplicarea operat , iei de R ori, modulo 323333 (prim).
        Date de intrare
        Fis , ierul de intrare partsums.in cont , ine pe prima linie un num˘ar natural p. Pentru toate
      testele de intrare, num˘arul p poate avea doar valoarea 1 sau 2.

        Urmeaz˘a o linie cont , inˆand cele 2 numere N s , i R separate printr-un spat , iu.

        Date de ies , ire
                                           ˆ
        Dac˘a valoarea lui p este 1, se va rezolva numai punctul 1) din cerint , ˘a. In acest caz, ˆın fis , ierul
      de ies , ire partsums.out se va scrie un singur num˘ar reprezentˆand valoarea celui de-al 3-lea
      num˘ar din s , irul obt , inut dup˘a calcularea repetat˘a de R ori a sumelor part , iale, modulo 323333.
                                           ˆ
        Dac˘a valoarea lui p este 2, se va rezolva numai punctul 2) din cerint , ˘a. In acest caz, ˆın fis , ierul
      de ies , ire se va scrie un singur num˘ar reprezentˆand valoarea celui de-al N-lea num˘ar din s , irul
      obt , inut dup˘a calcularea repetat˘a de R ori a sumelor part , iale, modulo 323333.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17