Page 2 - MATINF Nr. 3
P. 2

˘
                                            ˘
        Editat˘a de: DEPARTAMENTUL MATEMATICA-INFORMATICA,
                UNIVERSITATEA DIN PITES , TI
        Comitetul de redact , ie:

             Stelian Corneliu ANDRONESCU      Eduard ASADURIAN
                  ˘ ˘
                                       ˘
                                     ˘
             Tudor BALANESCU            Costel BALCAU - redactor s , ef
                   ˘
             Loredana BALILESCU          Doru CONSTANTIN
             S¸erban COSTEA            Laurent , iu DEACONU
                                      ˘
             Maria-Crina DIACONU          Ionut , DINCA
             Mihaela DUMITRACHE          Mihai Armand IONESCU
             Florentin IPATE            Constantin GEORGESCU
             Raluca Mihaela GEORGESCU       Camelia GHELDIU
             Marius MACARIE            Maria MIROIU
                                            ˘
             Gheorghe NISTOR            Antonio Mihail NUICA
                  ˘
             Viorel PAUN              Doru Anastasiu POPESCU
                                         ˘
             Marin POPESCU             Nicolae Doru STANESCU
             Alina Florentina S , TEFAN      Cristina TUDOSE
             Adrian T¸URCANU            Corneliu UDREA        Responsabilit˘at , ile membrilor Comitetului de redact , ie privind sect , iunile revistei sunt afis , ate
      la adresa: http://matinf.upit.ro

                                ˘
        Tehnoredactare computerizat˘a: Mihail TANASE, e-mail: mihaimit@yahoo.it        Redact , ia: Departamentul Matematic˘a-Informatic˘a, Universitatea din Pites , ti, Str. Tˆargu
      din Vale, nr. 1, Pites , ti, tel. 0348453247, e-mail: revista.matinf@upit.ro

        Forma digital˘a a revistei poate fi accesat˘a la adresa: http://matinf.upit.ro


        Publicat˘a de: Editura Universit˘at , ii din Pites , ti
        https://www.upit.ro/ro/relatii-cu-mediul-socio-economic/centre-suport/editura

        Anul II, Nr. 3, August 2019
   1   2   3   4   5   6   7