Page 6 - MATINF Nr. 8
P. 6

6                                     T. Zvonaru, B.M. Ionit , ˘
                                                      a


                                                     2
                                          2
                                              2
      Lema 8. Pentru a, b numere reale pozitive, avem inegalitatea: (1 + a ) (1 + b ) ≥ (1 + ab) .
                                         1     1     1
      Lema 9. Pentru a, b numere reale pozitive, avem inegalitatea:      2 +    2 ≥    .
                                       (1 + a)   (1 + b)  1 + ab

        Prezent˘am ˆın continuare cˆateva probleme propuse la diferite concursuri sau reviste, pentru
      care lemele de mai sus ˆıs , i vor dovedi utilitatea.

      Aplicat , ia 1. Fie a, b, c numere reale pozitive astfel ˆıncˆat a + b + c = 1, atunci avem inegalitatea:
                      √     √     √
                       ab + c +  bc + a +  ca + b ≤ 2.

                                           Olimpiada Mexic, 2007

      Solut ,ie. Aplicˆand Lema 1 s , i inegalitatea mediilor, avem:
         √     √     √     »         »         »
          ab + c +  bc + a +  ca + b =  (a + b)(a + c) +  (b + a)(b + c) +  (c + a)(c + b)

                   a + b + a + c + b + a + b + c + c + a + c + b
                 ≤                        = 2.
                              2

      Aplicat , ia 2. Fie a, b, c numere reale pozitive astfel ˆıncˆat a + b + c = 1, atunci avem inegalitatea:
                       c     a      b    3
                     √    + √     + √    ≤ .
                      c + ab   a + bc   b + ca  2
                          Kostas Geronikolas, Romanian Mathematical Magazine


      Solut ,ie. Folosind Lema 1 s , i inegalitatea mediilor, avem:

                                              
          c      a     b    …    c · c    …   a · a        b · b
        √    + √    + √     =         +          +
         c + ab   a + bc   b + ca   (a + c)(b + c)   (b + a)(c + a)   (b + a)(c + b)
                  Å                        ã
                 1   c    c    a    a    b    b    3
               ≤      +    +    +    +    +     = .
                 2  a + c  b + c  b + a  c + a  c + b  b + a   2
                             1
      Egalitatea are loc atunci cˆand a = b = c = .
                             3
      Aplicat , ia 3. Fie x, y, z numere reale pozitive astfel ˆıncˆat x+y +z = 1, atunci avem inegalitatea:

                       1      1      1    9
                     √     + √     + √     ≥ .
                      x + yz   y + zx   z + xy   2


      Solut ,ie. Aplicˆand Lema 1, inegalitatea mediilor s , i Lema 5, obt , inem:

         1      1      1        1          1          1
       √    + √     + √     = p         + p         + p
        x + yz   y + zx   z + xy   (x + y)(x + z)    (y + z)(y + x)   (z + x)(z + y)

                               9
                ≥ p          p          p
                  (x + y)(z + x) +  (y + z)(x + y) +  (z + x)(y + z)
                              9              9
                                           =
                ≥ p
                   (x + y + y + z + z + x)(z + x + x + y + y + z)   2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11