Page 5 - MATINF Nr. 8
P. 5

˘
      ARTICOLE SI NOTE DE MATEMATICA
                 ,      Leme si inegalit˘ati
                     ,
            ,

               1
                              a
      Titu Zvonaru s , i Bogdan-Marius Ionit , ˘    2

        Scopul acestei note este acela de a prezenta unele rezultate simple, care sunt utile pentru
                                 ˆ
      solut , ionarea unor inegalit˘at , i, condit , ionate sau nu. In afara inegalit˘at , ilor clasice, este util ca
                            a
      un rezolvitor nu foarte experimentat s˘ aib˘ la dispozit , ie cˆateva idei de abordare pentru unele
                          a
      probleme ce apar ˆın reviste sau concursuri.
        ˆ        a    a                          a
        Incepem cu dou˘ identit˘t , i care se vor dovedi utile ˆın rezolvarea unor inegalit˘t , i condit , ionate.

      Lema 1. Dac˘a a, b, c sunt numere reale astfel ˆıncˆat a + b + c = 1, atunci avem relat , ia:
      (a + b) (a + c) = a + bc.


                        2
      Demonstrat¸ie. (a + b) (a + c) = a + ac + ba + bc = a (a + b + c) + bc = a + bc.
      Lema 2. Dac˘a a, b, c sunt numere reale astfel ˆıncˆat ab + bc + ca = 1, atunci avem relat , iile:
       2
                                2
                    2
      a + 1 = (a + b) (a + c), b + 1 = (b + a) (b + c) , c + 1 = (c + a) (c + b).
               2
                   2
      Demonstrat¸ie. a + 1 = a + ab + bc + ca = a (a + b) + c (b + a) = (a + b) (a + c).
                    a
        Des , i este bine cunoscut˘ inegalitatea general˘a, vom folosi urm˘atoarele cazuri particulare ale
      inegalit˘at , ii lui Cauchy - Buniakovski - Schwarz:

                                             p
              a
      Lema 3. Dac˘ a, b, c sunt numere reale pozitive, atunci avem inegalitatea:   (a + b) (a + c) ≥
        √                               √       √
      a +  bc. Pentru a + b + c = 1, ultima inegalitate se poate scrie  a + bc ≥ a +  bc.
                                             p
      Lema 4. Dac˘ a, b, c sunt numere reale pozitive, atunci avem inegalitatea:   (a + b) (a + c) ≥
              a
      √   √
       ab +  ac.
                                             a
              a
      Lema 5. Dac˘ a, b, c, x, y, z sunt numere reale pozitive, atunci este adev˘arat˘ inegalitatea:
                   √   p    √   »
                    ax +  by +  cz ≤  (a + b + c)(x + y + z).


        Prezent˘am alte inegalit˘at , i utile de ret , inut, a c˘aror demonstrat , ie o l˘as˘am cititorilor.

                                                   2
              a
      Lema 6. Dac˘ a, b, c sunt numere reale pozitive, atunci (a + 2b) (a + 2c) ≤ (a + b + c) .
                                             √     √
      Lema 7. Pentru numerele reale pozitive a, b este adev˘arat˘a inegalitatea:   1 + a +  1 + b ≥
        √
      1 +  1 + a + b.
        1
        Com˘anes , ti, tzvonaru@yahoo.com
        2
        Bucures , ti, cilibimoise@hotmail.com
                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10