Page 8 - MATINF Nr.2
P. 8

8                             D.A. Popescu, C. B˘alc˘au, D. Constantin                                               ˆ
        Dac˘a valoarea lui p este 2, se va rezolva numai punctul 2) din cerint , ˘a. In acest caz, ˆın
      fis , ierul de ies , ire spirala.out se vor scrie coordonatele colt , ului din stˆanga-sus (linie coloan˘a)
      ale primului subtablou de dimensiune k care are proprietatea c˘a s , irul componentelor parcurse ˆın
      spiral˘a este o progresie aritmetic˘a cresc˘atoare. Dac˘a nu exist˘a subtablouri de dimensiune k cu
      proprietatea din enunt , se va afis , a 0 0.

        Restrict , ii s , i preciz˘ari


        1. 2 ≤ n ≤ 100
        2. 2 ≤ k ≤ n
        3. 0 ≤ elementele din tablou ≤ 10 6
        4. Liniile s , i coloanele sunt numerotate ˆıncepˆand cu 1
        5. Pentru rezolvarea corect˘a a cerint , ei 1 se acord˘a 20% din punctaj

        Exemple


        spirala.in   spirala.out   Explicat , ie
        1       4        p = 1
        3 2               Primul subtablou de dimensiune k = 2 este:
        1 2 0              1 2
        4 3 4              4 3
        3 6 5              Cel mai mare element este 4.
        spirala.in   spirala.out   Explicat , ie
        2       2 2       p = 2
        4 2               Sunt dou˘a subtablouri de dimensiune k = 2 care
        7 2 0 1             au proprietatea c˘a s , irul componentelor parcurse ˆın spiral˘a
        4 3 5 1             este o progresie aritmetic˘a cresc˘atoare. Acestea sunt:
                        3 5    7 10
        3 9 7 10                s , i
                        9 7   16 13
        3 6 16 13            Primul are colt , ul din stˆanga-sus de coordonate 2 2.


        Timp maxim de execut , ie: 0.1 secunde/test.
        Memorie total˘a disponibil˘a 4 MB.

               Doru Anastasiu Popescu, Costel B˘alc˘au, Pites , ti, Gabriel Boroghin˘a, Bucures , ti
        Solut , ie
        Pentru rezolvarea primei cerint , e se parcurg elementele subtabloului de dimensiune k cu
      colt , ul din stˆanga-sus ˆın coordonatele (1,1) s , i se determin˘a ˆın Max valoarea cea mai mare, dup˘a
      care se afis , eaz˘a Max.

        Pentru a doua cerint , ˘a se parcurg toate colt , urile din stˆanga-sus ale subtablourilor de dimen-
      siune k s , i pentru fiecare dintre ele se verific˘a dac˘a elementele parcurse ˆın spiral˘a ˆındeplinesc
                       ˆ
      condit , ia de progresie aritmetic˘a. In caz afirmativ se afis , eaz˘a coordonatele corespunz˘atoare s , i se
      opres , te parcurgerea.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13