Page 6 - MATINF Nr.2
P. 6

6                             D.A. Popescu, C. B˘alc˘au, D. Constantin        1. determinat , i cel mai mare divizor comun al numerelor din fiecare s , ir dat init , ial;
        2. ajutat , i-o pe Adina s˘a afle, pentru fiecare din cele 3 s , iruri, dac˘a Mihai poate cˆas , tiga sau
         nu (num˘arul k este acelas , i pentru toate s , irurile).

        Date de intrare

        Fis , ierul de intrare divgame.in cont , ine pe prima linie un num˘ar natural p. Pentru toate
      testele de intrare, num˘arul p poate avea doar valoarea 1 sau 2.

        Pe a doua linie se afl˘a num˘arul k.
        Pe fiecare dintre urm˘atoarele 3 linii se afl˘a cˆate un num˘ar n, reprezentˆand dimensiunea
      s , irului, urmat de n numere naturale nenule a 1 , a 2 , . . . , a n , reprezentˆand s , irul dat de Adina.

        Date de ies , ire

        Dac˘a valoarea lui p este 1, se va rezolva numai punctul 1) din cerint , ˘a.
        ˆ
        In acest caz, ˆın fis , ierul de ies , ire divgame.out se vor scrie 3 linii, linia i cont , inˆand un singur
      num˘ar natural reprezentˆand cel mai mare divizor comun al numerelor din s , irul i, pentru i = 1, 3.

        Dac˘a valoarea lui p este 2, se va rezolva numai punctul 2) din cerint , ˘a.
        ˆ
        In acest caz, ˆın fis , ierul de ies , ire divgame.out se vor afis , a 3 linii: pe linia i se va scrie mesajul
      YES dac˘a Mihai poate cˆas , tiga pentru s , irul i, respectiv NO ˆın caz contrar, i = 1, 3.

        Restrict , ii s , i preciz˘ari

        1. 1 ≤ k ≤ 10 9
        2. 1 ≤ dimensiunea s , irurilor ≤ 10 5
        3. 1 ≤ elementele s , irurilor ≤ 10 9
        4. Pentru rezolvarea corect˘a a cerint , ei 1 se acord˘a 20% din punctaj

        Exemple


             divgame.in    divgame.out   Explicat , ie
             1        5        p = 1
             6        7        cmmdc(10,15,30) = 5
             3 10 15 30    1        cmmdc(7,49,21,35) = 7
             4 7 49 21 35           cmmdc(33,1) = 1
             2 33 1
             divgame.in    divgame.out   Explicat , ie
             2        YES       p = 2
             6        NO       Mihai poate aduce primul s , ir
             3 10 15 30    YES       la forma 2 3 6, deci poate cˆas , tiga.
             4 7 49 21 35           Al 2-lea s , ir nu poate fi adus
             2 33 1              la un s , ir cu cmmdc 1 pentru k = 6.
                              Al 3-lea s , ir are deja cmmdc 1.


        Timp maxim de execut , ie: 0.4 secunde/test.

        Memorie total˘a disponibil˘a 4 MB.
               Doru Anastasiu Popescu, Costel B˘alc˘au, Pites , ti, Gabriel Boroghin˘a, Bucures , ti
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11