Page 3 - MATINF Nr.2
P. 3

Cuprins                                             3      Cuprins      DIN ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI                                 5

      D.A. Popescu, C. B˘alc˘au, D. Constantin

      Prezentarea Concursului de Informatic˘a ,,Programming Day for High School”, Edit , ia a II-a,
      Pites , ti, 12 mai 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

                            ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE MATEMATICA                               18

      M. Chirciu

      Dezvolt˘ari din RMM, Winter 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

      L.M. Giugiuc, A. Mirzakhmedov
      On a Crux open problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


      T. Kalogerakis
      A dynamic identity in a triangle and some applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


                             ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE INFORMATICA                              28
      I.A. Popescu

      Vectori de frecvent , e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

              ˘
      MATEMATICA PENTRU PROGRAMATORI S , I PROGRAMARE PENTRU MATE-
      MATICIENI                                           34

      S.C. Andronescu, C. B˘alc˘au, D. Constantin, D.A. Popescu

      Determinarea ultimei cifre nenule pentru produse de numere naturale . . . . . . . . . . .   34

      L. Deaconu

      Desenarea figurilor pentru problemele de geometrie cu ajutorul aplicat , iei GeoGebra . . .  44

                    ˘
      RUBRICA DE ROBOTICA                                      55

      D.A. Popescu
      Programarea robot , ilor LEGO folosind structura alternativ˘a ˆın mediul grafic interactiv
      Mindstorms Education EV3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

                        ˘
      PROBLEME DE MATEMATICA PENTRU EXAMENE                             58
       Teste pentru examenul de Evaluare Nat , ional˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea S , tiint , e ale naturii . . . . . . . . . . 65
       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea Matematic˘a-Informatic˘a . . . . . .   71

       Teste pentru admiterea la facultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
       Teste gril˘a pentru admiterea la facultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
   1   2   3   4   5   6   7   8