Page 7 - MATINF Nr.2
P. 7

Concursul de Informatic˘a Programming Day                            7        Solut , ie

        ˆ
        In rezolvarea primei cerint , e se va folosi repetat algoritmul lui Euclid pentru determinarea
      celui mai mic divizor comun (cmmdc) al numerelor din fiecare s , ir.
        Dac˘a s , irul are un singur element, cmmdc va fi chiar valoarea elementului, altfel determin˘am
      cmmdc pentru primele dou˘a numere, apoi pentru rezultat s , i al treilea num˘ar, etc, pˆan˘a epuiz˘am
      toate elementele s , irului.

        Pentru cerint , a a doua, Mihai poate cˆas , tiga dac˘a poate ˆımp˘art , i elementele s , irului la cmmdc-ul
      acestora (calculat la punctul 1). Prin urmare, dorim s˘a verific˘am, pentru fiecare s , ir, dac˘a
      cmmdc-ul elementelor s , irului se poate descompune ˆıntr-un produs de factori mai mici sau egali
      cu k. Pentru ca acest lucru s˘a fie adev˘arat, trebuie ca tot , i factorii primi al cmmdc-ului s˘a fie
      mai mici sau egali cu k.
        Observat , ie. Este suficient s˘a parcurgem valorile de la 1 la sqrt(cmmdc) pentru a c˘auta factorii
      primi ai cmmdc-ului. Pentru fiecare i de la 1 la sqrt(cmmdc) vom verifica dac˘a i, respectiv
      cmmdc/i sunt prime s , i, dac˘a da, vom testa dac˘a sunt mai mici sau egale cu k. Dac˘a vreunul
      este mai mare sau egal cu k, r˘aspunsul va fi NO.

        La final, dac˘a tot , i factorii primi au fost mai mici sau egali cu k, vom afis , a YES.
        Problema 2 – spirala
      Alex, elev ˆın clasa a IX-a la un liceu din Pites , ti, a primit de ziua lui un joc de la fratele s˘au
      – student la Informatic˘a ˆın anul I, Universitatea din Pites , ti. Jocul este format dintr-o tabl˘a
                   2
                                        2
      p˘atratic˘a ˆımp˘art , it˘a ˆın n p˘atr˘at , ele, cˆate n pe fiecare linie, s , i din n jetoane pe care sunt scrise
      numere naturale (cˆate un num˘ar pe fiecare jeton). Jocul const˘a ˆın as , ezarea aleatorie a jetoanelor
      pe tabl˘a s , i, pentru o valoare natural˘a k, trebuie s˘a determin˘am primul subtablou de dimensiune
      k care are proprietatea c˘a s , irul componentelor parcurse ˆın spiral˘a este o progresie aritmetic˘a
      cresc˘atoare. Subtablourile de dimensiune k sunt parcurse ˆın ordinea cresc˘atoare a coordonatelor
      colt , ului din stˆanga-sus. (i, j) < (p, q) dac˘a (i < p) sau (i = p s , i j < q).
        Cerint , ˘a

        Cunoscˆand n, k s , i o as , ezare a jetoanelor pe tabl˘a se cere s˘a determinat , i:

        1. cel mai mare num˘ar din primul subtablou de dimensiune k;
        2. coordonatele colt , ului din stˆanga-sus (linie coloan˘a) ale primului subtablou de dimensiune k
         care are proprietatea c˘a s , irul componentelor parcurse ˆın spiral˘a este o progresie aritmetic˘a
         cresc˘atoare.

        Date de intrare

        Fis , ierul de intrare spirala.in cont , ine pe prima linie un num˘ar natural p. Pentru toate
      testele de intrare, num˘arul p poate avea doar valoarea 1 sau 2.

        Pe a doua linie se afl˘a dimensiunea n a tablei s , i num˘arul k, separate printr-un spat , iu.

        Urmeaz˘a n linii cu cˆate n numere separate prin cˆate un spat , iu, ce reprezint˘a valorile de pe
      jetoanele aflate pe tabla jocului.

        Date de ies , ire
                                               ˆ
        Dac˘a valoarea lui p este 1, se va rezolva numai punctul 1) din cerint , ˘a. In acest caz, ˆın
      fis , ierul de ies , ire spirala.out se va scrie un singur num˘ar natural reprezentˆand cel mai mare
      num˘ar din primul subtablou de dimensiune k.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12