Page 8 - MATINF Nr. 1
P. 8

8                                         D. Constantin        Activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale Departamentului Matematic˘a-Informatic˘a
      se desf˘as , oar˘a ˆın urm˘atoarele domenii de cercetare:

        1. Aplicat , ii WEB s , i E-learning;
        2. Modele de calcul s , i metodologii de programare;
        3. Teoria informat , iei s , i sisteme avansate de baze de date;
        4. Inteligent , ˘a artificial˘a s , i modele matematice cu aplicat , ii ˆın informatic˘a;
        5. Recunoas , terea formelor s , i ret , ele neuronale;
        6. Verificarea s , i testarea sistemelor de programe, specificarea s , i proiectarea sistemelor software
         complexe;
        7. Algebr˘a s , i geometrie computat , ional˘a, calcul numeric, optimiz˘ari, teoria codurilor s , i
         criptografie;
        8. Metode numerice ˆın mecanica fluidelor s , i solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcat , iei,
         ecuat , ii diferent , iale;
        9. Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuat , ii cu derivate
         part , iale, teoria omogeniz˘arii;
       10. Teoria potent , ialului, procese stocastice, analiz˘a neliniar˘a s , i operatori;
       11. Teoria geometric˘a a funct , iilor univalente.

        Anual, Departamentul Matematic˘a-Informatic˘a organizeaz˘a Sesiunea de comunic˘ari s , tiint , ifice
      student , es , ti (SCSS), la care particip˘a un num˘ar mare de student , i. Departamentul Matematic˘a-
      Informatic˘a coordoneaz˘a sect , iunile aferente domeniilor Informatic˘a s , i Matematic˘a astfel:
        - Informatic˘a (la care particip˘a ˆın special student , i de la programul de studii universitare de
      licent , ˘a Informatic˘a s , i de la programele de studii universitare de masterat Advanced Techniques
      for Information Processing s , i Modelarea, Proiectarea s , i Managementul Sistemelor Software);

        - Informatic˘a aplicat˘a (la care particip˘a ˆın special student , i de la programul de studii
      universitare de licent , ˘a Informatic˘a s , i de la programele de studii universitare de masterat
      Advanced Techniques for Information Processing s , i Modelarea, Proiectarea s , i Managementul
      Sistemelor Software);

        - Matematic˘a (la care particip˘a ˆın special student , i de la programul de studii universitare de
      licent , ˘a Matematic˘a s , i de la programul de studii universitare de masterat Matematic˘a Didactic˘a);
        - Matematic˘a aplicat˘a (la care particip˘a ˆın special student , i de la programul de studii
      universitare de licent , ˘a Matematic˘a s , i de la programul de studii universitare de masterat
      Matematic˘a Aplicat˘a).

        Tot anual, departamentul organizeaz˘a sesiunea de comunic˘ari s , tiint , ifice pentru doctoranzi
      (The Doctoral Student Workshop). Sesiunea s , tiint , ific˘a dedicat˘a doctoranzilor cuprinde dou˘a
      sect , iuni astfel:

        - The Doctoral Student Workshop in Computer Science (la care particip˘a ˆın special student , ii
      de la programele de studii universitare de doctorat ˆın Informatic˘a de la S , coala Doctoral˘a de
      Informatic˘a a Universit˘at , ii din Pites , ti, dar s , i din alte centre universitare);

        - The Doctoral Student Workshop in Mathematics (la care particip˘a ˆın special student , ii
      de la programele de studii universitare de doctorat ˆın Matematic˘a de la S , coala Doctoral˘a de
      Matematic˘a a Universit˘at , ii din Pites , ti, dar s , i din alte centre universitare).
        ˆ
        Incepˆand din anul 2017 Departamentul Matematic˘a-Informatic˘a organizeaz˘a anual eveni-
      mentul ,,Programming Day for High School” - concurs de programare C/C++ pentru
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13