Page 10 - MATINF Nr. 1
P. 10

Prezentarea Concursului de Informatic˘a ,,Programming
      Day for High School”, Editia I, Pitesti, 27 mai 2017
                             ,
                                     ,


                                2
                      1
      Doru Anastasiu Popescu , Costel B˘alc˘au s , i Doru Constantin        3

        Departamentul Matematic˘a-Informatic˘a
      al Universit˘at , ii din Pites , ti a organizat, ˆın
      data de 27 mai 2017, prima edit , ie a concur-
      sului de programare clasic˘a (folosind limba-
      jele Pascal/C/C++, mediul de programare
      Code::Blocks) s , i de programarea robot , ilor
      LEGO (folosind mediul Mindstorms EV3) cu
      numele ,,Programming Day for High School”.
      La aceast˘a edit , ie au participat elevi de la
      unit˘at , i s , colare din judet , ele Arges , s , i Olt.


        Premiile cˆas , tig˘atorilor au fost sponsorizate de firma ROWEB Development, director general
      Viorel Costea (profesor de Informatic˘a) s , i de firma Velox Logistics Center, director economic
      Adriana Neaga.
      Concursul de programare clasic˘a


      Acesta a fost organizat pe trei sect , iuni, corespunz˘atoare clasei a IX-a, clasei a X-a s , i claselor a
      XI-a s , i a XII-a. Concurent , ii au avut de rezolvat cˆate dou˘a probleme, fiecare avˆand un punctaj
                ˆ
      de 100 de puncte. In continuare prezent˘am problemele date ˆın concurs, ˆımpreun˘a cu indicat , ii de
      rezolvare.


        Clasa a IX-a

        Problema 1 – pasi
      Vasile contorizeaz˘a pas , ii f˘acut , i de acas˘a pˆan˘a la s , coal˘a s , i observ˘a c˘a ˆın unele zile num˘arul
                          ˆ
      acestora verific˘a anumite propriet˘at , i. In unele zile este un produs de exact trei numere prime
      (numit 3-prim), alteori este factorialul unui num˘ar (numit factorial), iar alteori este cub
      perfect (numit cub).

        Cerint , ˘a
      Cunoscˆand num˘arul de zile N s , i num˘arul de pas , i din fiecare zi x 1 , x 2 , ..., x N se cere:

        1. num˘arul de numere 3-prim;
        1
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, dopopan@yahoo.com
        2
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, cbalcau@yahoo.com
        3
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, doru.constantin@upit.ro
                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15