Page 3 - MATINF Nr. 1
P. 3

Cuprins                                             3      Cuprins      DIN ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI                                 5

      D. Constantin
      Prezentarea Departamentului Matematic˘a-Informatic˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

      D.A. Popescu, C. B˘alc˘au, D. Constantin
      Prezentarea Concursului de Informatic˘a ,,Programming Day for High School”, Edit , ia I,
      Pites , ti, 27 mai 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

                            ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE MATEMATICA                               21
      V. Alexandru, S.C. Andronescu

                      2
                          2
      Numere prime de forma p = x + My cu x, y ∈ Z s , i M ∈ {1, 2, 3} . . . . . . . . . . . . .   21
      M. Chirciu
      ˆ                                               25
      In leg˘atur˘a cu o inegalitate din ,,Mathematical Reflections” nr. 6/2015 . . . . . . . . . .
      L.M. Giugiuc, D. Tr˘ailescu Gogan

      Coordonate analitice practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

      M. Ionescu
      Asupra unei probleme propuse la Olimpiada Nat , ional˘a de Matematic˘a . . . . . . . . . .   31

      F. St˘anescu
      Probleme de calcul integral. Inegalit˘at , i integrale I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


                             ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE INFORMATICA                              39
      C. B˘alc˘au
      Optimalitatea algoritmului de c˘autare binar˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

      ROWEB Development

      Perspective profesionale pentru pasionat , ii de programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

              ˘
      MATEMATICA PENTRU PROGRAMATORI S , I PROGRAMARE PENTRU MATE-
      MATICIENI                                           55

      L. Deaconu
      Rezolvarea sistemelor de ecuat , ii liniare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

      R.M. Georgescu
      Determinarea pozit , iilor relative a mai multor drepte ˆın plan cu ajutorul mediului Maple . 65


                    ˘
      RUBRICA DE ROBOTICA                                      70
      D.A. Popescu
      Programarea robot , ilor LEGO folosind mediul Mindstorms EV3 . . . . . . . . . . . . . .   70
   1   2   3   4   5   6   7   8