Page 14 - MATINF Nr. 1
P. 14

14                             D.A. Popescu, C. B˘alc˘au, D. Constantin        Clasa a X-a

        Problema 1 – anagrama
      Ionic˘a trebuie s˘a rezolve o problem˘a de informatic˘a ce prelucreaz˘a texte. Mai precis, are la
      dispozit , ie un cuvˆant C format din litere mici s , i un text T format din litere mici s , i spat , ii.
      Cuvintele ˆın T sunt separate prin unul sau mai multe spat , ii. Problema pe care trebuie s˘a o
      rezolve Ionic˘a este de a determina num˘arul de vocale comune lui C s , i primului cuvˆant din T s , i
      apoi num˘arul de cuvinte anagram˘a ale lui C ˆın T. Un cuvˆant X este anagram˘a pentru un alt
      cuvˆant Y dac˘a X este format din exact literele lui Y , eventual ˆın alt˘a ordine.

        Cerint , ˘a
      Cunoscˆand C s , i T se cere:
        1. num˘arul de vocale comune din C s , i din primul cuvˆant din T;

        2. num˘arul de cuvinte anagram˘a ale lui C ˆın T.

        Date de intrare
      Fis , ierul de intrare anagrama.in cont , ine pe prima linie un num˘ar natural p. Pentru toate testele
      de intrare, num˘arul p poate avea doar valoarea 1 sau 2.
        Pe linia a doua se afl˘a C, iar pe linia a treia se afl˘a T. Fiecare linie se termin˘a cu ,,Enter”.

        Date de ies , ire
      Dac˘a valoarea lui p este 1, se va rezolva numai punctul 1) din cerint , ˘a.

        ˆ
        In acest caz, ˆın fis , ierul de ies , ire anagrama.out se va scrie un singur num˘ar natural repre-
      zentˆand num˘arul de vocale comune din C s , i din primul cuvˆant din T.

        Dac˘a valoarea lui p este 2, se va rezolva numai punctul 2) din cerint , ˘a.
        ˆ
        In acest caz, ˆın fis , ierul de ies , ire anagrama.out se va scrie un singur num˘ar natural repre-
      zentˆand num˘arul de cuvinte anagram˘a ale lui C ˆın T.

        Restrict , ii s , i preciz˘ari


        • 1 ≤ lungimea lui C≤ 100000


        • 1 ≤ lungimea lui T≤ 100000

        • Vocalele sunt a, e, i, o, u


        • Pentru rezolvarea corect˘a a fiec˘arei cerint , e se acord˘a 50% din punctaj


        Exemple
       anagrama.in              anagrama.out   Explicat , ie
       1                   2         p = 1
       maria                          C este maria
       marinela se joaca                    Primul cuvˆant din T este
                                   marinela
                                   Sunt 2 vocale comune.    a
                                   apare de dou˘a ori, dar este
                                   num˘arat o singur˘a dat˘a.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19