Page 3 - MATINF Nr. 4
P. 3

Cuprins                                             3      Cuprins                            ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE MATEMATICA                                5
      M. Chirciu
      ˆ                                                5
      In leg˘atur˘a cu Problema 4093 din Crux Mathematicorum . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      L.M. Giugiuc
      O aplicat , ie a articolului ,,An unusual configuration” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

      M. Ionescu

      Aplicat¸ii ale calculului vectorial ˆın rezolvarea unor probleme de geometrie . . . . . . . . . 11

                             ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE INFORMATICA                              17
      D. Constantin, A.F. S , tefan
      Elemente computat , ionale de deduct , ie logic˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

      M.R. G˘aman, M. Miroiu

      Prezentarea Concursului Dr¨aexlmaier IT Day, Edit , ia I, 11 ianuarie 2019 . . . . . . . . . 29
                    ˘
      RUBRICA DE ROBOTICA                                      37

      G.C. Stanciu
      Programarea robot , ilor care folosesc un sistem de rulare Mecanum . . . . . . . . . . . . . 37

                        ˘
      PROBLEME DE MATEMATICA PENTRU EXAMENE                             41
       Teste pentru examenul de Evaluare Nat , ional˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea S , tiint , e ale naturii . . . . . . . . . . 47
       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea Matematic˘a-Informatic˘a . . . . . . 52
       Teste pentru admiterea la facultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
       Teste gril˘a pentru admiterea la facultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

                        ˘
      PROBLEME DE INFORMATICA PENTRU EXAMENE                            68
       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea S , tiint , e ale naturii . . . . . . . . . . 68
       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea Matematic˘a-Informatic˘a . . . . . . 73

                        ˘
      PROBLEME DE MATEMATICA PENTRU CONCURSURI                           78
       Rezolvarea problemelor pentru liceu din MATINF nr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
       Probleme propuse pentru liceu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

                        ˘
      PROBLEME DE INFORMATICA PENTRU CONCURSURI                           91
       Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

      ISTORIOARE DIN LUMEA MATEMATICII S , I A INFORMATICII                    101

      S.C. Andronescu
      Joseph-Louis Lagrange, ,,piramida grandioas˘a a s , tiint , elor matematice” . . . . . . . . . . 101
   1   2   3   4   5   6   7   8