Page 3 - MATINF Nr. 6
P. 3

Cuprins                                             3      Cuprins                            ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE MATEMATICA                                5
      E.A. Jos´e Garc´ıa

      Two Identities and their Consequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

      L.M. Giugiuc
      O rafinare s , i o extindere a Problemei MGO 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

      D. M˘arghidanu
      Proof for AM-GM inequality using calculus tehniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15


                             ˘
      ARTICOLE S , I NOTE DE INFORMATICA                              17
      D. Constantin
      Interpretarea formulelor logice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

              ˘
      MATEMATICA PENTRU PROGRAMATORI S , I PROGRAMARE PENTRU MATE-
      MATICIENI                                           27

      M.C. Diaconu

      Elemente de statistic˘a descriptiv˘a ˆın limbajul de programare R . . . . . . . . . . . . . . 27

                    ˘
      RUBRICA DE ROBOTICA                                      33
      D.A. Popescu

      Senzorul ultrasonic pentru Minstorms EV3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

                        ˘
      PROBLEME DE MATEMATICA PENTRU EXAMENE                             37
       Teste pentru examenul de Evaluare Nat , ional˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea S , tiint , e ale naturii . . . . . . . . . . 48
       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea Matematic˘a-Informatic˘a . . . . . . 53
       Teste pentru admiterea la facultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

       Teste gril˘a pentru admiterea la facultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

                        ˘
      PROBLEME DE INFORMATICA PENTRU EXAMENE                            68
       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea S , tiint , e ale naturii . . . . . . . . . . 68

       Teste pentru examenul de Bacalaureat, specializarea Matematic˘a-Informatic˘a . . . . . . 73

                        ˘
      PROBLEME DE MATEMATICA PENTRU CONCURSURI                           79
       Rezolvarea problemelor pentru liceu din MATINF nr. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

       Probleme propuse pentru liceu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

                        ˘
      PROBLEME DE INFORMATICA PENTRU CONCURSURI                           95
       Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
   1   2   3   4   5   6   7   8